MarkSchoots Evenementenadvies is een bureau dat zich focust op evenementenorganisatie vanuit de rol van de publieke sector. Wij bieden ondersteuning aan overheden om een aantrekkelijk aanbod van aansprekende, veilige en duurzame evenementen te realiseren. Onder leiding van Mark Schoots werken wij samen met een team van toegewijde deskundigen.

  • VOOR GEMEENTEN

  • VOOR PROVINCIES

  • VOOR TERREINBEHEERDERS

  • VOOR HULPDIENSTEN

Met meer dan dertig jaar ervaring in de voorhoede van evenementenorganisatie in Nederland, hanteren wij een multidisciplinaire benadering om overheden te ondersteunen. Wij zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen van beleid dat aansluit bij de ambities van onze opdrachtgevers, en streven naar gestroomlijnde risicogerichte vergunningverlening en toegankelijke efficiënte dienstverlening voor evenementenorganisatoren.

Door ons uitsluitend te richten op overheidsopdrachten, kunnen we een volledig toegewijde advisering bieden zonder belangenconflicten. We begrijpen de uitdagingen waarmee overheden te maken hebben, zoals beperkte capaciteit en budgetten. Onze inzet is gericht op het maximaliseren van het potentieel van medewerkers, het navigeren door complexe juridische vraagstukken, en het realiseren van evenementen die zowel de gemeenschap verrijken als een levendig en divers aanbod bevorderen. Ontdek hoe ons bureau een positieve impact kan hebben op jullie organisatie, strategie en uitvoering.

Beleid

Evenementenbeleid
Locatieprofielen
Beleidscoördinatie
Subsidiebeleid
Geluidsbeleid
Duurzaamheid
Toegankelijkheid

Team

Kwartiermaken
Procesverbetering
Teamontwikkeling
Digitale hulpmiddelen
Trainingen

Haalbaarheid

Evenementenpotentieel
Trendrapportage
Marktonderzoek
Business cases maken
Locatieonderzoek

Vergunningen

Digitale aanvraagprocedure
Evenementenvergunning
Aansturing adviseurs
Wijziging omgevingsplan
Omgevingsvergunning
Juridische advisering
Account management

Programmering

Evenementenkalender
Evenementen werven
Aanvragen beoordelen
Omgevingsmanagement
Participatie organiseren
Uitgiftebeleid
Prijsbeleid
Contractvorming

Terreininrichting

Planontwikkeling
Projectleiding
Aanleg nutsvoorzieningen
Terreinregie
Locatiebeheer
Ecologische begeleiding

.

Trotse donateur van