“Mark Schoots helpt de publieke zaak bij de organisatie van sterke en onderscheidende evenementen. Op een efficiënte, veilige en duurzame manier.”

  • VOOR BELEIDSMAKERS

  • VOOR TERREINBEHEERDERS

  • VOOR VERGUNNINGVERLENERS

Duidelijk beleid, goede interne afstemming, inzicht in de wensen van omwonenden en heldere coördinatie en communicatie: bij de organisatie van een evenement maken deze factoren het verschil. Net als kennis van natuurwetgeving en het voorkomen van overlast en natuurschade.

Mark Schoots helpt uw organisatie bij de integrale benadering die nodig is, van bestemmingsplan tot het opruimen van afval. Door deze benadering worden niet alleen (mogelijke) problemen tijdig gesignaleerd maar realiseren we samen ook zichtbare meerwaarde voor de omgeving en de lokale economie.

Beleid

Omgevingswet
Evenementenbeleid
Locatieprofielen

Haalbaarheid

Locatieonderzoek
Omgevingsmanagement
Marktpotentieel

Vergunningen

Vergunningcoördinatie
Natuurbescherming
Beoordeling aanvragen

Programmering

Werving & selectie
Prijsbeleid
Contractvorming

Terreininrichting

Inrichtingsplan
Terreinmanagement
Duurzaamheid


+31 6 81 49 22 45
mark@markschoots.nl

.

Trotse donateur van