Flexibele expertise voor de publieke sector

In de dynamische wereld van evenementenorganisatie binnen de publieke sector spelen gemeenten, provincies, veiligheidsregio’s, hulpdiensten, omgevingsdiensten en terreinbeheerders een sleutelrol. MS Evenementenadvies biedt tijdelijke ondersteuning als een strategische oplossing om deze organisaties te versterken. Onze expertise stelt ons in staat om hen te assisteren bij het nemen van weloverwogen beslissingen, het organiseren van veilige en efficiënte evenementen en het verbeteren van de kwaliteit van diensten zoals vergunningverlening en advisering. Dit alles met het doel om de tevredenheid van zowel organisatoren als omwonenden te verhogen.

Gezien de uitdagingen in capaciteit en het groeiende belang van deskundigheid, vormt onze bijdrage een essentiële aanvulling op jullie inspanningen om de dienstverlening aan evenementenorganisatoren en de gemeenschap te optimaliseren. Capaciteitsproblemen en een tekort aan deskundig personeel kunnen de uitvoering van deze taken bemoeilijken. Daarom is het kiezen voor uitbesteding en het implementeren van efficiëntere werkmethoden een logische stap. Voor grotere opdrachten bieden we ondersteuning via een detacheringsconstructie, terwijl we kleinere opgaven direct aanpakken.

Samenhang in evenementenorganisatie: onze integrale aanpak

Bij MS Evenementenadvies geloven we in de kracht van een integrale aanpak om de publieke sector te ondersteunen. We integreren helder beleid met doeltreffende coördinatie tussen alle betrokken partijen, en diepgaand begrip van zowel de behoeften van evenementenorganisatoren als de verwachtingen van omwonenden. Onze expertise in specifieke gebieden zoals geluidsbeleid, duurzaamheid, en natuurwetgeving, gekoppeld aan onze inzet om overlast te minimaliseren, creëert een evenwichtige samenwerking tussen evenementen en hun omgeving.

Onze competentie in het navigeren door de complexiteit van evenementenbeleid, vergunningverlening, omgevingsplannen en natuurwetgeving staat centraal in onze dienstverlening. We zijn trots op significante bijdragen aan de ontwikkeling van locaties voor prominente gemeenten en terreinbeheerders met een doordacht strategisch beleid. Door de jaren heen hebben we succesvol samengewerkt met diverse opdrachtgevers, waaronder gemeenten zoals Amsterdam, Utrecht, Tilburg, Zwolle, Oss en Raalte, en beheerders zoals Staatsbosbeheer, Spaarnwoude en het Rijksvastgoedbedrijf. Onze samenwerkingen met de Provincie Overijssel en adviesbureaus als Respons en Ruimtemeesters benadrukken onze veelzijdigheid en bekwaamheid om aan een breed scala van complexe vereisten te voldoen.

“In Nederland worden talrijke evenementen georganiseerd. Het is de verantwoordelijkheid van de overheid om te waarborgen dat deze evenementen veilig, efficiënt en duurzaam plaatsvinden, afgestemd op de wensen van organisatoren en met acceptatie van de gemeenschap.”

Drie decennia van evenementenexpertise

Met Mark Schoots aan het roer van MS Evenementenadvies, brengt hij meer dan dertig jaar ervaring in het ondersteunen van de publieke sector bij de organisatie van veilige, efficiënte en duurzame evenementen. Zijn brede ervaring strekt zich uit van kleinschalige maatschappelijke evenementen met vrijwilligers tot grote commerciële festivals. Deze ervaring, versterkt door ons uitgebreide netwerk van deskundigen op het gebied van geluid, wetgeving, ecologie, marktkennis en participatie, stelt ons in staat om een geïntegreerde service te leveren die gericht is op tastbare resultaten en kwaliteit.

Hij is erop gericht het evenementenproces te vereenvoudigen, van de planning tot de uitvoering, inclusief vergunningverlening, advisering en handhaving. Onze flexibele samenwerkingsopties variëren van detachering voor grootschalige projecten tot directe ondersteuning voor kleinere taken. Daarnaast bieden we training en coaching om ontwikkeling en samenwerking binnen evenemententeams te bevorderen.

Ontdek hoe Mark jouw organisatie kan bijstaan in de organisatie van evenementen die niet alleen aan de hoogste normen en wetgeving voldoen, maar ook een positieve impact hebben op de gemeenschap en de toekomst. Neem voor een vrijblijvende kennismaking contact met ons op en ontdek wat we voor jullie organisatie kunnen betekenen.

Beleid

Evenementenbeleid
Locatieprofielen
Beleidscoördinatie
Subsidiebeleid
Geluidsbeleid
Duurzaamheid
Toegankelijkheid

Team

Kwartiermaken
Procesverbetering
Teamontwikkeling
Digitale hulpmiddelen
Trainingen

Haalbaarheid

Evenementenpotentieel
Trendrapportage
Marktonderzoek
Business cases maken
Locatieonderzoek

Vergunningen

Digitale aanvraagprocedure
Evenementenvergunning
Aansturing adviseurs
Wijziging omgevingsplan
Omgevingsvergunning
Juridische advisering
Account management

Programmering

Evenementenkalender
Evenementen werven
Aanvragen beoordelen
Omgevingsmanagement
Participatie organiseren
Uitgiftebeleid
Prijsbeleid
Contractvorming

Terreininrichting

Planontwikkeling
Projectleiding
Aanleg nutsvoorzieningen
Terreinregie
Locatiebeheer
Ecologische begeleiding

.

Trotse donateur van