Tijdelijke ondersteuning: een logische keuze

Overheden en locatiebeheerders hebben te maken met veel partijen die evenementen willen organiseren. Onderscheidende evenementen, die door bewoners en bedrijven gevraagd worden.  Het is de taak van de overheid om dit alles te faciliteren, om keuzes te maken en te zorgen dat evenementen op een veilige en efficiënte wijze plaats kunnen vinden. Capaciteitsproblemen en een groeiend tekort aan deskundig personeel binnen de publieke zaak maken deze taak niet altijd uitvoerbaar. Uitbesteding en slimmer werken is daarbij een logische keuze.


De kracht van een integrale benadering

Duidelijk beleid met goede interne afstemming, inzicht in de wensen van organisatoren en omwonenden en heldere coördinatie en communicatie maken het verschil. Net als kennis van natuurwetgeving en inzetten op het voorkomen van overlast en natuurschade. Mark Schoots levert de integrale benadering die nodig is, van bestemmingsplan, vergunningverlening tot het opruimen van afval. Door deze benadering worden (mogelijke) problemen tijdig gesignaleerd en realiseren we samen zichtbare meerwaarde voor omgeving en lokale economie.

15 jaar ervaring en een uitgebreid netwerk

Ik ben Mark Schoots, evenementendeskundige voor de publieke zaak. Als zelfstandige ondersteun ik beleidsmakers, vergunningverleners en terreinbeheerders bij de organisatie van evenementen. Ik ben vijftien jaar werkzaam in de sector en heb in die jaren, naast een uitgebreid netwerk, mijn ervaring in verschillende buitenevenementen opgebouwd. Variërend van 500 tot 150.000 bezoekers en van adviseursrollen tot letterlijk zelf ‘met de poten in de klei’.

Ik werk, afhankelijk van uw wensen, op freelancebasis of in samenwerking met LAgroup, een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van cultuur en vrije tijd. Eventueel bied ik coaching en training, zodat kennisontwikkeling en samenwerking ook intern ontstaat.

Naast zelfstandig evenementendeskundige werk ik als teamleider/adviseur grote evenementen voor Recreatie Noord-Holland en adviseerde ik opdrachtgevers zoals de Gemeente Amsterdam, Recreatieschap Spaarnwoude en Staatsbosbeheer.

Neem voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek contact op.

Mijn diensten

Mark Schoots is er voor de publieke zaak: voor bestuurders, raadsleden, beleidsmakers, vergunningverleners, (terrein)beheerders, rentmeesters en evenementencoördinatoren.  Mijn diensten variëren van uitgebreide begeleiding tot concrete uitvoering. Ik vervul de rol van evenementencoördinator, stel beleid en locatieprofielen op of faciliteer het totale pakket aan omgevingsmanagement.

Neem voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek contact op.

Beleid

Omgevingswet
Evenementenbeleid
Locatieprofielen

Haalbaarheid

Locatieonderzoek
Omgevingsmanagement
Marktpotentieel

Vergunningen

Vergunningcoördinatie
Natuurbescherming
Beoordeling aanvragen

Programmering

Werving & selectie
Prijsbeleid
Contractvorming

Terreininrichting

Inrichtingsplan
Terreinmanagement
Duurzaamheid

“Er vinden steeds meer evenementen plaats in onze provincies. Het is de taak van de overheid om dit op een veilige en efficiënte manier te organiseren.”


+31 6 81 49 22 45
mark@markschoots.nl

.

Trotse donateur van